Posyłając dzieci do szkoły rodzice muszą liczyć się z tym, że przebywanie wśród rówieśników powoduje, że wśród ich dzieci pojawia się naturalna chęć wypracowania sobie pozycji w grupie znajomych, co może wiązać się z podejmowaniem przez nie różnych nierozważnych decyzji, które mogą skończyć się mniejszymi lub większymi kontuzjami. 

Zakres ubezpieczeń szkolnych

ubezpieczenia szkolne szczecinWychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców w polskich szkołach bardzo często oferuje się ubezpieczenia, dzięki którym dzieciaki mogą liczyć na odszkodowanie w przypadku uszczerbku na zdrowiu. Jeśli chodzi o ubezpieczenia szkolne Szczecin jak i inne największe polskie miasta zapewnia dostęp do tego typu produktów ubezpieczeniowych niemal w każdej placówce oświatowej. W standardowym zakresie takiego ubezpieczenia znajdują się przede wszystkim uszczerbki na zdrowiu dziecka spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, takim jak złamana noga, czy ręka. Co ważne, ubezpieczenia szkolne chronią dzieci nie tylko podczas ich pobytu w szkole, ale działają przez całą dobę i to zazwyczaj na całym świecie. W niektórych szkoła zakres ochrony może być rozszerzony o udział w zwodach sportowych i klasach o profilu sportowym, co może stanowić wyłączenie w warunkach niektórych ubezpieczycieli. W niektórych ofertach włączane są też dodatkowe świadczenia związane z pobytem dziecka w szpitalu czy wyższą wypłatą w przypadku pogryzień, ukąszeń czy oparzeń. Ubezpieczyciele stale rozszerzają swoje oferty, dzięki czemu są one coraz lepiej dopasowane do potrzeb uczniów.

W dzisiejszych czasach ubezpieczenia szkolne stały się standardem rynkowymi rzadko zdarza się, żeby w danej szkole nie były oferowane rodzicom uczniów. Polska jest w tym zakresie jednym z liderów w Europie co pokazuje, że zdrowie dzieci jest szczególnie ważne dla ich rodziców, którzy chcą chronić je dodatkową polisą ubezpieczeniową.

Kategorie: Usługi